بدقولی به کودکان و پیامدهای نامطلوب آن !!

500 نظر: 0

شاید به نظر بسیاری از ما بدقولی به کودکان اهمیت چندانی نداشته باشد.

بسیاری از والدین با تصور اینکه کودکان نسبت به بدقولی‌های آنان حساس نبوده، و این بدقولیها را دیر یا زود به دست فراموشی می سپارند، قول‌هایی به کودکان خود می دهند که از عهده ی انجام آن بر نمی آیند. باید توجه داشت که کودکان نه تنها بد قولی ها را فراموش نمیکنند؛ بلکه در صورت مواجه شدن مکرر با بدقولی از جانب والدین تاثیرات منفی بسیاری از این رفتار میگیرند.

پیامدهای نامطلوب بدقولی والدین روی کودکان

بدقولی به کودکان و پیامدهای نامطلوب آن !!

۱) دروغ گفتن

از آنجا که بدقولی به نوعی دروغ گفتن است، بدقولی والدین به کودکان به طور ضمنی قبح دروغ گفتن را نزد آنان از بین برده و باعث میشود در آینده آنان از دروغ برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

۲) الگوبرداری از والدین

  • کودکان به شدت از والدین خود الگوبرداری میکنند.
  • در حقیقت والدین بهترین آموزگاران برای فرزندان خود هستند.
  • بدقولی مکرر والدین به کودکان باعث میشود تا کودکان در آینده احساس ناخوشایندی نسبت به بدقولی نداشته باشند و این عمل را به صورت یک امر عادی در موقعیت های مختلف تکرار نمایند.

۳) احساس عدم اعتماد به نفس

بدقولی باعث میشود که کودکان احساس بی ارزش و بی اهمیت بودن کنند ، و بدین طریق به تدریج اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.

۴) احساس بی اعتمادی

بدقولی والدین کودکان را نسبت به آنها بی اعتماد و بدبین می سازد.

بدقولی به کودکان و پیامدهای نامطلوب آن !!

توصیه هایی به والدین درباره‌ی بدقولی به کودکان

  • بهتر است در صورتیکه والدین در برآورده ساختن یک خواست کودک ناتوانند، به جای دادن قولی غیر ممکن، حقیقت را به او بگویند.
  • اینکه کودک از همان ابتدای زندگی متوجه شود مواقعی در زندگی هست که در آن ، فرد از داشتن آنچه خواستار آن است ناتوان است نه تنها بد نیست ، بلکه او را برای مواجه با ناامیدی های بزرگتر درآینده آماده می سازد.
  • به عکس ، در صورتیکه والدین نسبت به قول هایی که به کودکان خود داده اند عمل کنند، میتوانند احساس ارزشمند بودن و اعتماد به نفس را در آنان تقویت کرده و اعتماد او را نسبت به خود جلب نمایند.
  • والدین با خوش قولی خود درس صداقت را به فرزندان می آموزند و بدین طریق جامعه را به سوی سلامت بیشتر سوق خواهند داد.

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید

ارسال نظر