تداخل دارویی چیست؟

1,240 نظر: 0

منظور از تداخل دارویی عوارض ناخواسته ای است که از ترکیب و مصرف هم زمان دو یا چند دارو ناشی می شود.

این عوارض وقتی هر یک از داروها به تنهایی مصرف شوند، رخ نمی دهند.

تداخل دارویی می تواند در موارد زیر رخ دهد:

  • بین داروهای مختلف
  • بین داروهای تحویز شده توسط پزشک با داروهای بدون نسخه
  • بین داروها و داروهای گیاهی
  • بین داروهای مکمل و حتی مکمل های ویتامینی
  • بین داروها و برخی خوراکی ها و غذاها

اغلب تداخلات دارویی سهواً و وقتی یک فرد دارویی بدون نسخه را همراه با داروی تجویز شده توسط پزشک مصرف می کند، اتفاق می افتد.

یک احتمال هم تجویز دارویی جدید توسط پزشک است، بدون آنکه از دیگر داروهایی که بیمار مصرف می کند، خبر داشته باشد. گاهی این مسئله تحت شرایط اورژانس یا وقتی فرد تحت درمان توسط پزشکی غیر از پزشک همیشگی اش قرار می گیرد، پیش می آید.

برخی تداخلات دارویی معمول و حتی مفید هستند.

تداخل دارویی از راه های دیگری هم می تواند رخ دهد.

مثلاً آهن و کلسیم موجود در خوراکی ها، مکمل های ویتامینی و داروهای ضد اسید معده، در معده به آنتی بیوتیک ها چسبیده و جذب آنها به داخل خون جلوگیری می کنند.

پس مثال ساده اش ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک خوراکی همراه با شیر است !

تداخل دارویی چیست؟

عوارض ناشی از تداخلات دارویی

گاهی عوارض ناشی از تداخل دارویی می تواند دردسر ساز و مشکل آفرین باشد.

به طور مثال وقتی فردی داروهای ضدانعقاد مصرف می کند، اگر به طور سرخود به مصرف دارویی گیاهی بپردازد که تقویت کننده ی اثر ضد انعقادی باشد، می تواند دچار خونریزی داخلی شود!

برخی تداخلات دارویی ناشی از کمبود ارثی آنزیم هایی است که برای سوخت و ساز دارو مورد نیاز هستند .

نوشیدنی های الکی نیز یکی از خوارکی های متداخل با داروها هستند. اگر الکل مصرف می کنید باید از عدم تداخل آن با داروها مطمئن شوید. این مسئله بسیار مهم است .
تداخلات دارویی بسیار وسیع هستند و هر چه فرد تعداد بیشتری دارو مصرف کند، خطر این تداخلات افزایش می یابد.

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر