جدول کالری انواع میوه

1,198 نظر: 0

کالری انواع میوه

کالری میوه های مختلف با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است:

میوه ها

ماده غذایی مقدار کالری
آلبالو ۱ عدد ۳
آلبالو ۱ لیوان ۷۰
آلبالو ۱۰۰ گرم ۶۰
آلو زرد ۱ عدد ۶۰
زردآلو ۱۰۰ گرم ۷۵
آلو قرمز ۱۰۰ گرم ۴۶
آلو قرمز متوسط ۱ عدد ۴۰
آلوئه ورا ۱۰۰ گرم ۶۰
آناناس ۱ لیوان ۷۰
آناناس ۱۰۰ گرم ۴۸
آواکادو ۱ عدد ۲۵۰
آواکادو ۱۰۰ گرم ۱۹۰
ازگیل ۱ عدد ۱۰
ازگیل ۱۰۰ گرم ۹۰
انار  ۱۰۰ گرم ۴۰
انار بزرگ ۱ عدد ۱۴۰
انار دانه شده ۱ لیوان ۱۲۰
انار دانه شده ۱۰۰ گرم ۶۵
انبه ۱۰۰ گرم ۶۵
 انبه متوسط ۱ عدد ۱۳۵
انجیر  ۱۰۰ گرم ۷۰
 انجیر خشک  ۱۰۰ گرم ۳۰۰
 انجیر متوسط ۱ عدد ۲۵
انگور ۱ لیوان ۹۰
 انگور سبز  ۱۰۰ گرم ۷۰
انگور قرمز  ۱۰۰ گرم ۷۰
به ۱۰۰ گرم ۳۰
به متوسط ۱ عدد ۷۵
 پرتقال ۱۰۰ گرم ۳۵
 پرتقال متوسط ۱ عدد ۷۵
 تمر هندی ۱ عدد ۵
تمر هندی  ۱۰۰ گرم ۲۴۰
تمشک ۱ لیوان ۵۵
تمشک ۱۰۰ گرم ۵۲
توت خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰
 توت سفید ۱ عدد ۲
توت سفید ۱ لیوان ۵۰
توت سفید ۱۰۰ گرم ۴۵
توت سیاه (شاه توت) ۱ لیوان ۶۰
توت سیاه (شاه توت) ۱۰۰ گرم ۵۰
توت فرنگی ۱ لیوان ۵۵
توت فرنگی  ۱۰۰ گرم ۳۲
توت فرنگی متوسط  ۱ عدد ۴
چاقاله بادام ۱ عدد ۴
چاقاله بادام  ۱۰۰ گرم ۳۰
 خربزه ۱ لیوان ۴۵
 خربزه  ۱۰۰ گرم ۲۵
 خرم ۱ عدد ۲۰
خرم  ۱۰۰ گرم ۲۸۰
 خرمالو ۱۰۰ گرم ۶۰
خرمالوی متوسط ۱۰۰ گرم ۷۰
خیار ۱۰۰ گرم ۱۲
خیار قلمی ۱ عدد ۵
ریواس ۱ لیوان ۲۱
 ریواس ۱۰۰ گرم ۲۱
 زالزالک  ۱ لیوان ۸۰
زالزالک ۱۰۰ گرم ۶۰
زردآلو ۱ عدد ۲۰
 زردآلو  ۱۰۰ گرم ۵۰
 زغال اخته ۱ عدد ۱
 زغال اخته ۱ لیوان ۸۵
 زغال اخته  ۱۰۰ گرم ۵۷
 سیب  ۱۰۰ گرم ۵۰
 سیب متوسط ۱ عدد ۷۵
 شلیل ۱۰۰ گرم ۶۰
شلیل متوسط ۱ عدد ۴۴
طالبی ۱ لیوان ۴۵
 طالبی  ۱۰۰ گرم ۲۵
غوره  ۱۰۰ گرم ۳۰
کیوی  ۱۰۰ گرم ۵۰
 کیوی متوسط ۱ عدد ۴۰
گریپ فروت  ۱۰۰ گرم ۳۰
گریپ فروت متوسط ۱ عدد ۸۰
گلابی ۱۰۰ گرم ۵۸
گلابی متوسط  ۱ عدد ۸۰
گوجه سبز  ۱ عدد ۸
گوجه سبز ۱۰۰ گرم ۳۰
گیلاس  ۱ عدد ۴
 گیلاس ۱ لیوان ۷۰
گیلاس  ۱۰۰ گرم ۶۰
لیمو ترش ۱۰۰ گرم ۳۰
لیمو ترش متوسط  ۱ عدد ۲۰
لیمو شیرین  ۱۰۰ گرم ۳۰
لیمو شیرین متوسط ۱ عدد ۴۰
موز ۱۰۰ گرم ۷۰
موز بدون پوست ۱۰۰ گرم ۹۵
موز متوسط ۱ عدد ۱۰۰
نارگیل ۱۰۰ گرم ۳۵۵
نارگیل رنده شده ۱ لیوان ۲۵۰
نارنج ۱ عدد ۲۵
نارنج  ۱۰۰ گرم ۲۰
 نارنگی  ۱۰۰ گرم ۴۵
نارنگی کوچک ۱ عدد ۳۵
 هلو  ۱۰۰ گرم ۴۰
هلو متوسط ۱ عدد ۶۰
هندوانه ۱ لیوان ۴۵
هندوانه ۱۰۰ گرم ۲۵

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر