جدول کالری ماهی ها

3,301 نظر: 0

کالری ماهی ها

کالری ماهی ها با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است:

ماهی ها

نوع

میزان کالری در ۱۰۰ گرم

نوع

میزان کالری در ۱۰۰ گرم

اردک ماهی ۸۸ شمشیر ماهی ۱۲۰
ازون برون ۱۱۵ صدف ۸۶
خاویار ۲۵۲ کیلکا ۱۵۸
خرچنگ ۸۷ کوسه ۱۳۰
سفره ماهی ۱۱۷ گربه ماهی ۱۰۵
شاه ماهی ۱۵۸ لابستر ۹۰
میگو ۱۰۶ ماهی سفید ۱۳۴
ماهی تن ۱۰۳ ماهی قزل آلا ۱۳۸
ماهی حلوا ۹۰ ماهی کپور ۱۶۲
ماهی ساردینکنسرو شده در روغن ۸۲۰ ماهی کفشک ۹۰
ماهی سالمونقرمز نروژی ۱۶۸ ماهی مرکب ۱۷۵
ماهی سرخو ۱۰۰ ماهی هامور ۱۹۲

کالری ماهی های بخار پز

 ماهی خاردار بخار پز ۱۱۷ ماهی آزاد بخار پز ۲۰۶
ماهی روغنی بخار پز ۱۰۵ نیزه ماهی بخار پز ۱۵۵

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر