مقایسه کودکان و عواقبی که والدین از آن نا‌آگاهند !!

397 نظر: 0

والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کودکان در هر سنی، کار اشتباهی است.

برخی والدین برای تحریک کودک خود به تلاش بیشتر برای پیشرفت و موفقیت و یا از روی ناآگاهی، خستگی روانی و … اقدام به مقایسه کودکان خود با دیگر کودکان هم سن و سال او و یا حتی مقایسه ی یکی از فرزندان خود با خواهر یا برادرش میکنند. صرف نظر از اینکه مقایسه ی والدین در چه موقعیت و به چه دلیلی صورت گرفته باشد، باید توجه داشت مقایسه ی کودکان با یکدیگر همواره اثر مخربی بر سلامت روان او داشته و ممکن است در زندگی آینده او تاثیرات جبران ناپذیر بر جای بگذارد.

مضرات مقایسه کودکان با هم سن و سالانش

مقایسه کودکان و عواقبی که والدین از آن نا‌آگاهند !!۱) رشد احساس حسادت

یکی از نتایج مقایسه کردن کودک، رشد احساس حسادت در اوست. ممکن است این احساس حسادت:

  • باعث برانگیختگی خشم او گردد و کودک را وادار به انجام رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به فردی که با او مقایسه شده است گرداند.
  • میتواند به عنوان یک آسیب ریشه ای اثرات نامطلوبی در بزرگسالی فرد داشته باشد.

۲) کاهش اعتماد به نفس

کودک با مشاهده ی اینکه با دیگر کودکان مقایسه میشود, اعتماد به نفس خود را از دست داده و خود را حقیر و کوچک می پندارد. چنین احساسی چه در دوران کودکی و چه در بزرگسالی مانع بسیار بزرگی در پیشرفت وی خواهد بود.

۳) دروغ پردازی

مقایسه کودک با دیگران زمینه را برای دروغ پردازی او باز میکند. کودک برای جبران کاستی ای که والدین از طریق مقایسه به او تلقین نموده اند ، روی به دروغ گفتن آورده تا خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد.

۴) نیازمند تعریف و تمجید دیگران

مقایسه ی کودک با دیگران او را نیازمند تعریف و تمجید دیگران می سازد. بدین وسیله فرد در بزرگسالی در پی هر اقدام خود به دنبال تائید و تعریف از جانب دیگران خواهد بود و عزت نفس پایینی خواهد داشت.

مقایسه کودکان و عواقبی که والدین از آن نا‌آگاهند !!

۵) احساس کاذب خودبرتربینی

مقایسه ی کودک با دیگران و برتر دانستن او سبب میشود احساس کاذب خودبرتربینی در وی شکل گرفته و او را در برقراری روابط اجتماعی با مشکل مواجه سازد.

دیگر پیامدهای مقایسه ی کودک با هم سن و سالان

  • تلاش برای رسیدن به موفقیت از راه های نادرست
  • سعی در تخریب شخصیت افرادی که کودک با آنها مقایسه شده
  • احساس نفرت انگیز بودن و …

توصیه ای برای والدین

  • والدین باید توجه داشته باشند که هر کودکی ویژگی های منحصر به فرد خود را داراست.
  • استعدادها، توانایی و علایق هر فرد متفاوت از دیگران است
  • هرگز نباید توقع داشت که انسان ها به یک میزان در تمام زمینه ها رشد و پیشرفت داشته باشند.

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر