چرا نوجوانان از خانه فرار می کنند؟!!

617 نظر: 0

به زعم متخصصین علوم تربیتی، نوجوانی، حساس‌ترین دوران زندگی انسان است.

این برهه از زندگی، حد واسط کودکی و بزرگسالی است و علاوه بر این به سبب افزایش ترشح هورمون ها، فرد نوجوان، استعداد انجام کارهای نابهنجار را داراست.

یکی از معضلاتِ این برهه، که والدین را بسیار نگران میکند، ترکِ خانه یا به اصطلاح، فرار از خانه است.

تعداد نوجوانانی که خانه را ترک میکنند کم نیست.

این عمل، هم خودِ آنان را در معرضِ آسیب قرار میدهد و هم والدین را به استرس و نگرانیِ شدید، دچار میگرداند.

اما فردِ نوجوان، به چه علت، خانه را ترک میکند؟

چرا فرار از خانه را به ماندن در خانه ترجیح میدهد؟

علل فرار از خانه

عموماً نوجوانی که از خانه فرار میکند، هدفش تغییر در وضع موجود است.

او برای فرار از چیزی یا به دست آوردنِ چیزی فرار میکند.

گاه فرار، به زعمِ نوجوان آخرین راهی است که باقی مانده است.

چرا نوجوانتان از خانه فرار می کند؟!!

سوای کلیتِ موضوع، عواملِ زیر میتوانند در فرارِ نوجوان از خانه، تاثیر داشته باشند

 1. مرگِ یکی از اعضایِ خانواده
 2. مشکلات در مدرسه، همچون افت تحصیلی یا رفوزگی
 3. اعتیاد به الکل یا موادِ مخدر
 4. مشکلاتِ اقتصادیِ خانواده
 5. فشارِ بیش از حدِ خانواده
 6. اختلاف والدین و ناآرامی در خانواده
 7. تبعیض گذاشتن بین فرزندان توسط والدین
 8. افسردگی
 9. تحریکِ دوستان
 10. فرار از تنبیه توسط والدین
 11. طلاقِ والدین
 12. فرار از ازدواج اجباری

چرا نوجوانتان از خانه فرار می کند؟!!

رفتارِ والدین با نوجوانان

برای پیشگیری از وقوعِ این اتفاقِ بد، والدین باید:

۱)هنگامی که نوجوان در حالِ صحبت است، صحبتِ او را قطع نکنند، بلکه به حرف او گوش دهند. این کار، باعث میشود که غرورِ نوجوان، پایمال نشود.

۲)نوجوانشان را با برچسب هایی مانندِ دزد، به دردنخور، بچه، نفهم، احمق، دروغگو و … همراه نکنند. این برچسبها، در ذهنِ نوجوان، باقی میمانند و میتوانند او را به کارهای منفی، ترغیب کنند.

۳)سرِ نوجوانِ خود داد نزنند و آن را پای عصبانیت بگذارند. هنگامِ عصبانیت میتوانند به نوجوان بگویند که عصبانی هستند و نمیتوانند اکنون صحبت کنند.

۴)نظارت بیش از حد بر نوجوانِ خود نداشته باشند. هر انسانی از تحتِ کنترل بودن خوشش نمی آید.

بنابراین، نوجوانی که احساس میکند بیش از اندازه تحت نظارت و کنترل است، ممکن است برای رهایی از این وضع، به فرار از خانه روی بیاورد.

در کلیتِ امر، رفتارِ والدین، تاثیر زیادی در رفتارِ نوجوانان دارد!!

گاه نوجوانان برای انجامِ کارهای خلاف، از خانه فرار میکنند.

بنابراین در عین این که نباید خیلی نوجوان را کنترل کرد، اما از نوع دوستان او باید باخبر و آگاه بود.

فرار از خانه، میتواند آینده‌ی یک نوجوان را، به آینده‌ای سیاه تبدیل کند، لذا جلوگیری از آن، کمکِ بسیاری به نوجوان میکند و بهترین کسانی که میتوانند از این امر، جلوگیری کنند، والدین میباشند.

نکته ای که در آخر باید ذکر شود این است که اگر والدین، نوجوانِ خود را مایل به صحبت نمی بینند، حتماً باید او را به نزد یک مشاور ببرند.

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر