مضرات استفاده از آمپولِ فشار در دوران بارداری

372 نظر: 0

آمپولِ فشار یا همان دارویِ اکسی توسین

دارویی است که در مواردِ مختلفی مانندِ: تحریکِ انتخابیِ زایمان،تحریکِ انقباضاتِ رحمی،سقطِ جنین،تحریک غددِ ترشحِ شیر و…موردِ استفاده قرار میگیرد.

در برخی از موارد که روندِ زایمان ،طولانی تر از مدتِ مورد انتظار شود و یا از زمانِ موردِ انتظارِ تولدِ نوزاد ،مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد، از این دارو برای تسریعِ روندِ زایمان استفاده میشود.بسیاری از زنان باردار برایِ رهایی از دردِ زایمان ،اصرار بر استفاده از آمپولِ فشار،برایِ هر چه سریع تر به پایان رساندنِ زایمان دارند.لیکن باید توجه داشت که استفاده از آمپول فشار ممکن است مضراتی برایِ مادر و فرزند در پی داشته باشد.

برخی مضراتِ استفاده از آمپول فشار در دوران بارداری:

  • استفاده از آمپولِ فشار باعث میشود انقباضاتِ رحم بیشتر شده و فواصلِ بین آنها کاهش یابد.همین امر ممکن است باعثِ اذیت شدنِ جنین گردد.چرا که تحریکاتِ رحم ناشی از آمپولِ فشار مصنوعی بوده و مطابقِ توان و طبیعتِ جنین نمی باشد.
  • استفاده از آمپولِ فشار جمع شدنِ رحم را پس از زایمان با مشکل مواجه می سازد.خونریزی پس از زایمان و شل شدگیِ آن در صورتِ استفاده از آمپول اکسی توسین بسیار محتمل است.علتِ عمده ی مرگِ مادران پس از زایمان ،خونریزی های پس از زایمان می باشد.
  • آمپولِ فشار دردِ زایمان را بیشتر می کند.
  • گاهی اوقات استفاده از آمپولِ فشار باعثِ بی حسی اپیدورال و یا بی حسی نخاعی شده و در نتیجه برایِ مادر و جنین خطرساز خواهد شد.
  • آمپولِ فشار ممکن است باعثِ پارگیِ رحم شود.
  • احتمالِ تولدِ نوزاد با وضعیتِ بد در صورتِ استفاده ی مادر از آمپولِ فشار دو برابر می شود.

همچنین احتمالِ بروز آسیب های مغزی و مسمومیت با آب و حتی مرگِ نوزاد در صورت استفاده از این آمپول وجود دارد.

حدودِ ۸۵ تا ۹۰ درصد از بارداری ها میتوانند به صورتِ طبیعی و بدون استفاده از آمپولِ فشار یا سزارین صورت پذیرند.بهتر است مادران پیش از فرا رسیدنِ موعدِ زایمان از آموزش های تخصصی برایِ آشنایی با بهترین روش های مواجهه با دردِ زایمان بهره مند شوند.زایمان به شیوه ی طبیعی بهترین روش برای زایمان است و مضرات به شدت کمتری را برایِ مادر و نوزاد نسبت به روش هایِ دیگر در بر دارد.

آخرین اخبار و مطالب پزشکی در کانال تلگرام ” طب پرس “

برای آگاهی بیشتر دوستانتون، این مطلب رو براشون بفرستید:

ارسال نظر