نشانه های اختلال هراس در کودکان کدامند؟

329 نظر: 0

اختلال گذر هراس در کودکان

بعضی از کودکان دچار نوع خاصی از اختلال و مشکل روانی می شوند که ترس یا هراس شبانه نام برده می شود. این نوع اختلال به صورتی است که کودک در خواب از آن رنج می برد و با آن درگیر است. کودک بعد از گذشت زمانی که به صورت کاملا طبیعی به خواب رفته است، در رختخواب می شیند و چشمانی باز و صورتی عرق کرده و رنگ پریده در یک موقعیت خاصه منگی روانی به سر می برد.

بعضی از کودکان در این شرایط از اتاق بیرون آمده، فریاد می زنند و کمک می خواهند. در تصورات و رویای آنها دزد یا سگی درون اتاق است که آنها می خواهند او را بیرون کنند. کودکان نمی توانند آنچه که در این مدت اتفاق میوفتد را توضیح دهند زیرا هرآنچه اتفاق افتاده در خواب است و آن را به زودی فراموش می کنند. زمانی که والدین کنار کودکان می آیند کودک حضور والدین را می فهمد ولی فکر می کند که ممکن است آنها هم جز رویای او باشند و با آنچه در خواب می بیند مخلوط کند.

این مشکل در کودکان در سنین سه تا هشت سالگی به وجود می آید، حتی ممکن است کودک راجع به چیز های ترسناکی که در رویا ها دیده است هزیان بگوید. ممکن است طول مدت یک حمله ۱۰ دقیقه تا ۱۵ دقیقه باشد. در این شرایط کودک عدم آگاهی به دنیای خارج دارد و دچار تیرگی شعور شده است. علت این حملات در بعضی از کودکان وجود ضایعاتی در پرده مغزی یا سردرد های مزمن است. ناکامی های کودکان یا تعارضات عاطفی و حتی شنیدن افسانه می تواند از علل اساسی به وجودن آمدن این حملات باشند. زمانی که کودک دچار این نوع حمله ها شود با آرام کردن وی نمی توان حمله را متوقف کرد و نمی توان با اطمینان دادن به کودک باعث از بین بردن این حمله شد در این شرایط والدین باید کودک را نگه دارند تا او بتواند کنترل خود را دوباره به دست بیاورد.

در رابطه با درمان این مشکل می توان گفت که باید با توجه به علت بیماری اقدام کرد. دارو درمانی می تواند در شرایطی که حالات عصبی و هیجان پذیری وجود دارد،، موثر باشد ولی در مورد ناکامی ها یا تعارضات عاطفی باید از روان درمانی یا روانکاوی کمک گرفت.

ارسال نظر