فهرست : سلامت میانسالان

ms
ژنتیک 0

ام.اس نوعی بیماری اتوایمیون و مزمن است ،که  در آن سیستم ایمنی بدن به بافت…بیشتر